Kali Peclorat_ KClO4

Hóa chất KClO4 – Kali Peclorat

Tên hóa học: KClO4 – Kali Peclorat

Công thức: KClO4

Hàm Lượng : 99.8%

Xuất sứ : Trung Quốc

Quy cách: 25kg/bao

Giá bán : Liên hệ : 0965 506 165

Danh mục:

Mô tả

Perchlorate Kali, là một muối perchlorat với công thứ hóa học là KClO4, là một chất ô xi hóa mạnh. Nó là một chất dạng tinh thể hình thoi, không màu, trong suốt, nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 610 °C. Nó là một trong những chất ô xi hóa được sử dụng trongpháo hoa, đạn dược và kíp nổ…Nó đã được dùng làm nhiên liệu đẩy cho rốc két nhưng phần lớn đã được thay bằng chất có hiệu năng lớn hơn, là perchlorat amoni. KClO4 có độ hòa tan thấp nhất trong các chất perchlorat (1,5 g trong 100 g nước ở 25 °C).[1]

Phản ứng

Là một chất ô xi hóa,, KClO4 phản ứng với một loạt chất đốt. Một ví dụ là glucô, C6H12O6.

3 KClO4 + C6H12O6 → 6 H2O + 6 CO2 + 3 KCl

Khi trộn chất này mới đường ăn, nó có thể được sử dụng như một chất nổ hạng thấp, nếu nó được đặt trong không không gian giới hạn cần thiết, nếu không thì hỗn hợp này chỉ bùng cháy với ngọn lửa màu tím đặc trưng của kali. Thành phần của pháo thường có bột nhôm trộn với kali perchlorat.

Chất kali perchlorat có thể được sử dụng một cách an toàn nếu có sự hiện diện của lưu huỳnh, không giống như kali clorat. Kali peclorat bền hơn kali clorat ở chỗ kali clorat có thể tạo ra axit cloric không bền, cực kỳ dễ phát nổ.